Снижение цен на усилители Ameritron от 10.12.2013

Снижение цен на усилители Ameritron от 10.12.2013