Снижение цен на трансиверы Kenwood от 10.12.2013

Снижение цен на трансиверы Kenwood от 10.12.2013