Снижение цен на LDG от 01.11.2017

Снижение цен на LDG от 01.11.2017