Снижение цены на ICOM IC-7300 от 11.10.2017

Снижение цены на ICOM IC-7300 от 11.10.2017