Снижение цен на Yaesu от 10.12.2013

Снижение цен на Yaesu от 10.12.2013